Vòng Đeo Tay

Chuỗi đeo tay Tỳ Hưu Thạch Anh hồng phong thủy S027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh Hồng ( Uruguay) + Kích thước (đường kính) : 4,6cm + Khối lượng: chuỗi 15 hạt + Ý nghĩa: chiêu tài, trừ tà, thạch anh tốt cho sức khỏe, tăng nhân duyên, tạo duyên ăn nói… + Cách sử dụng: chuỗi đeo tay + Giá: 660.000 vnd

Dây rút đeo tay Tỳ Hưu hồng S020

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu thạch anh hồng (Trung Quốc) + Kích thước : dạng dây rút nên phù hợp nhiều cỡ tay + Khối lượng: 10gram + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, trừ tà, bổ trợ tình duyên + Cách sử dụng: trang sức đeo tay + Giá: 390.000 vnd

Chuỗi Tỳ Hưu Thạch Anh hồng đeo tay S709

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng ( Uruguay) + Kích thước (đường kính) : 4,6cm + Khối lượng: chuỗi 15 hạt + Ý nghĩa: chiêu tài, trừ tà, thạch anh tốt cho sức khỏe, tăng nhân duyên, tạo duyên ăn nói… + Cách sử dụng: chuỗi đeo tay +

Chuỗi thạch anh hồng bi nhỏ đeo tay S1122

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi nhỏ (Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay + Khối lượng: 25 bi + Ý nghĩa: là biểu tượng của sự may mắn, tốt cho sức khỏe, bổ trợ nhân duyên, hợp với mệnh Thổ, Hỏa, Kim +

Chuỗi thạch anh hồng lớn đeo tay S1126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay thạch anh hồng bi lớn (Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay + Khối lượng: 22 bi + Ý nghĩa: là biểu tượng của sự may mắn, tốt cho sức khỏe, bổ trợ nhân duyên, hợp với mệnh Thổ, Hỏa, Kim +