Mặt Nhẫn

Nhẫn tỳ hưu thạch anh hồng phong thủy S752

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu vẩy rồng thạch anh hồng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao):1.5cm x 1cm x 0.8cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: chiêu tài, tránh tiểu nhân thị phi, bổ trợ tình cảm + Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ,

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh hồng S443

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh hồng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao):1.5cm x 1cm x 0.8cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: chiêu tài, tránh tiểu nhân thị phi, bổ trợ tình cảm + Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ, mặt nhẫn

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh hồng S399

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá thạch hồng kiều dáng đứng _ (Brazil) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 0.8cm x 1.5cm + Khối lượng: 12g + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc , bổ trợ đường tình duyên + Cách sử

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh hồng S125

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá thạch hồng(Brazil) + Kích thước (dài x rộng x dày):3.5cm x 1.8cm x 0.5cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc , bổ trợ đường tình duyên + Cách sử dụng: Trang sức đeo cổ +

Mặt nhẫn Tỳ hưu thạch anh hồng S126

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt nhẫn Tỳ hưu đá thạch hồng(Brazil) + Kích thước (dài x rộng x dày): 2.1cm x 1.1cm x 0.4cm + Khối lượng: 10g + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc , bổ trợ đường tình duyên + Cách sử dụng: mặt nhẫn + Giá: